Barack Hussein Obama II o belegwe 4 August 1961. Barack Obama ke mopresedente wa United States of America go tloga ka 20 January 2009.

Barack Obama

MathomongFetola

Barack Obama o belegwe Honolulu, Hawaii. O ngwana wa morêna Barack Hussein Obama (rra) le Ann Dunham (mma).