Bodumedi ke tumelo le ditlwaedi tša sehlopha sa batho. Bodumedi bo akaretša le meetlo ya setho.

Religious symbols, Left to right:
Mothaladi 1. Sekriste, Sejuda, Sehindu
Mothaladi wa 2. Islam, Sebuda, Shinto
Mothaladi wa 3. Sikh, Baha'i, Jain