Commonwealth of Nations

Commonwealth of Nations, etsebega gape ka Commonwealth goba ka British Commonwealth, ke mokgatlo wa dinaga tše masome hlano tharo (53) tšeo di ikgethešego goba maloko.