Jesu ke Modimo

Jesu ke Modimo, Jesu ke motho. Seo se dumelelwa ke bakriste. Tumelo ye ke Sekriste .


Methopo

lokiša

Jesu ke mang