JesuFetola

 
Jesu ke Modimo

Jesu ke Modimo, Jesu ke motho. Seo se dumelelwa ke bakriste. Tumelo ye ke Sekriste .


MethopoFetola

Jesu ke mang