Kgokong ke phoofolo yeo e humanegago Afrika Borwa.

Dijo tša ka mehla lokiša

Kgokong ke phoofolo ya go ja bjang.

 
Kabelo mo Afrika-Borwa: ██ Black Wildebeest tša serolane ██ Blue Wildebeest tša putswa ██ Overlap dikgokong