Letlase la lesometshela

Letlase la lesometshela ke lebadi leo letlase la lona elego lesometshela. Letlase la lesometshela le šumišwa kudu go dikhomphutha le dipalo. Letlase la lesometshela le šumiša dithlaka 09 go laetša nnoto go fiha go senyane le A,B,C,D,E,F go laetša lesome go fiha go lesomehlano.