Letlase la Pedi ke lebadi leo letlase la lona elego pedi. Letlase la Pedi le šumišwa kudu go dikhomphuthara.

Mehlala ya Letlase la Pedi lokiša

Ge re šumiša Letlase la Lesome go laetsa letlase la pedi

  • 2 eba 10,
  • 3 yaba 11,
  • 4 yaba 100,
  • 8 yaba 1000,
  • 9 yaba 1001,
  • 10 yaba 1010,
  • 11 yaba 1011