MaIndia ke batho ba Afrika Borwa, ba falalile go India kgale. Ka Seisimane ba bitša "Indians" goba "Asians".

MaIndia ba šala gagolo mo porofense tša KwaZulu Natala.