Mmasepala Setereke tša umGungundlovu

UmGungundlovu ke Masepala Setereke go feta diprofense KwaZulu Natala ka moka Afrika Borwa.

UmGungundlovu mo diprofense KwaZulu Natala.
Local municipality Population %
Msunduzi 618,536 60.77%
uMshwathi 106,374 10.46%
uMngeni 92,710 9.11%
Richmond 65,793 6.46%
Mkhambathini 63,142 6.20%
Mpofana 38,103 3.75%
Impendle 33,105 3.25%