Motšo o hlaloswa bjalo ka botee goba bothomo ge go balwa dilo le go go lebelelwa boima goba tekanyo. Ka Seisimane tsebega ka unit.