Motsotso ke motso wa kelo ya nako.


NakoEdit

Motsotso o lekana le metsotswana ye 60.

Metsotso ye 60 e lekana le iri ye tee.