Nomoro

Dinomoro di šomišwa dipalong go bala le tekologano
Dinomoro ge di šomišwa go bala (apola ye tee, Diapola tše pedi, Diapola tše tharo,...).

Dinomoro di šomišwa dipalong go bala le tekologano. Sešupo seo se emelago dinomoro se bitšwa lebadi.

Mehuta ya dinomoroFetola

Dinomoro tša go tlwaelegaFetola

Dinomoro tšeo di šomišwago kudu ke dinomoro tša go tlwaelega elego tee, pedi, tharo bjalobjalo.

Go letlase la Lesome, leo le šomišwago ke bontšhi bja batho, taetšo ya dinomoro e ngwalwa ka meno/palotee/ditšiti ya e lesome elego 0,1,2,3,4,5,6,7,8 le 9.

DipalotlaloFetola

Ge dinomoro tše nekethifi di kopanywa le nnoto le dinomoro tša go tlwaelega, di bitšwa dipalotlalo