Nomoro

Dinomoro di šomišwa dipalong go bala le tekologano

Dinomoro di šomišwa dipalong go bala le tekologano. Sešupo seo se emelago dinomoro se bitšwa lebadi.

Dinomoro ge di šomišwa go bala (apola ye tee, Diapola tše pedi, Diapola tše tharo,...).

Mehuta ya dinomoroEdit

Dinomoro tša go tlwaelegaEdit

Dinomoro tšeo di šomišwago kudu ke dinomoro tša go tlwaelega elego tee, pedi, tharo bjalobjalo.

Go letlase la Lesome, leo le šomišwago ke bontšhi bja batho, taetšo ya dinomoro e ngwalwa ka meno/palotee/ditšiti ya e lesome elego 0,1,2,3,4,5,6,7,8 le 9.

DipalotlaloEdit

Ge dinomoro tše nekethifi di kopanywa le nnoto le dinomoro tša go tlwaelega, di bitšwa dipalotlalo