Oceania ke dihlakahlake tše dilego Pacific Ocean le kgauswana. Sekgoba sa Oceania se hlaološwa ka go fapana, ba bangwe bare dihlakahlake tša Oceania di akaretša Australia, New Zealand, New Guinea le dihlakahlake tša Malay Archipelago.

Mmapa wa lefase laetša Oceania