Phuti ke phoofolo yeo e humanegago Afrika.

Phuti mo Kruger National Park
Phuti mo Kenya

Dijo tša ka mehlaEdit

Phuti ke phoofolo ya nageng ya go ja matlakala a mehlare le bjang. Phuti E fumaneha Kontinenteng ya Afrika, Eja jwang le Ditlhare tsa thota. Phuti E tswalwa Ena le Matheba a masweu ao a nyamelang hantse E hola. Maoto a Phuti a Malelele, Mme ke ona ae thusang ho Qhoma leho Tola metsing.

Tlatselletso ya Taba tsena ke Thapelo Tloome hotswa Odendaalsrus, Kutlwanong.