Pudi ke phoofolo yeo e humanegago Afrika.

Pudi
Boerbok

Dijo tša ka mehlaEdit

Pudi ke seruiwa. Ke phoofolo ya go ja matlakala le bjang gomme nama ya yona e a jewa.