Pudi
Boerbok

Pudi ke phoofolo yeo e humanegago Afrika.

Dijo tša ka mehlaFetola

Pudi ke seruiwa. Ke phoofolo ya go ja matlakala le bjang gomme nama ya yona e a jewa.