Ronald Wilson Reagan (6 Dibokwane 1911 - 5 Phupu 2004).

Ronald Reagan ka 1981

Ronald Reagan e ne e le mopresedente wa United States of America go tloga ka la 20 Pherekgong 1981 go figlela la 20 Pherekhong 1989.

Mathomong Edit

Ronald Reagan o belegwe Tampico, Illinois. Ke ngwana wa to Jack Reagan le Nelle Wilson Reagan.