Seporotestante e hlomara Sekriste ebile e diriša thutatumelo ya "Reformation". Liena 'protestant' le tšwa go leleme la Latin protestatio, elego realo, gotšwa go lengwalo ngwinangwina la barwa ba dikgoši tša Lutheran mabapi le phetho ya "Second Diet of Speyer"ka 1529.