Southern African Customs Union

Southern African Customs Union ke lekgotla la kgwebišano la dinaga tse hlano.

States of SACU

HistoriEdit

SACU e hlomilwe ka 1910 e le tumelano magareng ga Union ya Afrika Borwa, le High Commission Territories ya Bechuanaland, Basutoland le Eswatini. Morago ga boipuso ba dinaga tse, ka 11 Manthole 1969 SACU e hlomilwe gape, ditumelano magareng ga Repabliki ya Afrika Borwa, Botwswana, Lesotho le Eswatini.

Ditumelo tse dimpsha dithomile go šoma ka 1 Hlakola 1970. Morago ga go-ipuša ga Namibia ka 1990, Namibia ebile leloko la bohlano la SACU.

MalokoEdit

SACU e nale maloko a mahlano: