Thelesekôpo ke instrument, e se fana ya "verkyker", optiese instrument waarmee verafgeleë voorwerpe vergroot waargeneem kan word.

A modern Maksutov-reflector telescope
Thelesekôpo tša 50cm mo Nice.