Afrikaans ke polelo yeo setlogo sa yona e lego Sedutch. Afrikaans e bolelwa ke badudi ba Afrika Borwa le Namibia, le ge e na le batho bao ba e bolelago ba mmalwa bao ba dulago Botswana, Angola, Eswatini, Zimbabwe, Lesotho, United Kingdom, Australia le Canada.

Afrikaans wa Afrika Borwa (2011):

Afrikaans ke ye nngwe ya dipolelo tše lesometee tša semmušô tša Afrika Borwa.

Afrikaans ka gare Afrika Borwa Edit

Palo ya batho ya 2011 ya Afrika Borwa e bontšha se:

Dipolelo Baboledi %
Sezulu 11 587 375 21.1%
Sethosa 8 154 259 14.8%
Afrikaans 6 855 082 12.5%
Seisimane 4 892 624 8.9%
Sepedi 4 618 575 8.4%
Setswana 4 067 247 8.2%
Sesotho 3 849 563 7.0%
Setsonga 2 277 148 4.1%
Seswati 1 297 044 2.4%
Sevenda 1 209 388 2.2%
Sendebele 1 090 223 1.98%
Sign Language 234 655 0.43%
Dipolelo tše dingwe 809 117 1.47%
Yohle 45 026 681 100.0%
Dipolelo tše lesome tee tša semmušô tša Afrika Borwa
 

Afrikaans · Seisimane · Setebele · Sepedi · Sesotho · Seswati · Sethosa · Setsonga · Setswana · Sevenda · Sezulu