Setswana se bolelwa Afrika Borwa le Botswana. Setswana ke polelo ya semmušo ya Botswana, mola ka go Afrika Borwa e le ye nngwe ya dipolelo tše lesometee tša semmušo.

Setswana mo Afrika Borwa (2011):

Badudi ba mmalwa ba Zimbabwe le Namibia ba bolela Setswana. Setswana se bolelwa ke batho ba e ka bago dimilione tše nne.

Peleng ka nako ya kgethollo ka go Afrika Borwa, go be go na le nagana yeo e bitšwago Bophuthatswana yeo e bego e theilwe go ba naga ya batho bao ba bolelago Setswana.

Setswana ka gare Afrika Borwa

lokiša

Palo ya batho ya 2011 ya Afrika Borwa e bontšha se:

Dipolelo Baboledi %
Sezulu 11 587 375 21.1%
Sethosa 8 154 259 14.8%
Afrikaans 6 855 082 12.5%
Seisimane 4 892 624 8.9%
Sepedi 4 618 575 8.4%
Setswana 4 067 247 8.2%
Sesotho 3 849 563 7.0%
Setsonga 2 277 148 4.1%
Seswati 1 297 044 2.4%
Sevenda 1 209 388 2.2%
Sendebele 1 090 223 1.98%
Sign Language 234 655 0.43%
Dipolelo tše dingwe 809 117 1.47%
Yohle 45 026 681 100.0%
Dipolelo tše lesome tee tša semmušô tša Afrika Borwa
 

Afrikaans · Seisimane · Setebele · Sepedi · Sesotho · Seswati · Sethosa · Setsonga · Setswana · Sevenda · Sezulu