Mawatle a lefase

Lewatle, 71% ya bophara ba Lefase ke lewatle goba meetse a lewatle. Ka bophara mawatle 361 million km².

Mawatle a lefase

Bona gape lokiša

mappemonde océanique Serret