Lefase ke polanete (leswao la polanete: 🜨) ya boraro ka bogolo go tloga letšatšing. Go akanywa gore Lefase ke yona polanete yeo e nalego batho le diphofoolo, ge tše dingwe di se na diphedi.

Lefase (Afrika)

Mawatle a bipile 71% ya bophara bja lefase, ge mašaledi e le dinaga goba Mafasana.

A color image of Earth as seen from Apollo 17.
A color image of Earth as seen from Apollo 17.