Amerika e bopša ke mafasana a mabedi, e lego Amerika Borwa le Amerika Leboa le dihlakahlaka tša tšona.

Mmepe wa lefase. Laetša Amerika

Bophara bja Amerika e ka ba 8.3% ya lefase goba 28.4% ya naga ya lefase (ntle le mawatle). Amerika e na le badudi bao ba ka bago dimilione tše senyane yeo e bago 14% ya badudi ba lefase ka bophara.