Australia (lefasana)

lefasana

Australia ke lefasana la mafasana a šupa Lefaseng.

Mmepe wa lefase go laetša Australia.

Australia ke lefasana la pele ka bonnyane lefaseng ge go lebelelwa sekgoba seo le ikadilego gona, gomme lefasana la bobedi ka bonnyane ke Europa.