Open main menu

Wikipedia β

Mosegamanye

kgwedi ya bošupa ya ngwaga goya ka tšhupamabaka ya Gregorian
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


Mosegamanye goba Julae ke kgwedi ya bošupa ya ngwaga tšhupamabakeng ya Gregorian. Mosegamanye ke ye nngwe ya dikgwedi tše šupa tša go ba le matšatši a 31.